STICHTING BEKOR

Stichting Bekor heeft als doel, het realiseren van sport- en spelactiviteiten in Armenië. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het renoveren van een reeds bestaande sport- of spelvoorziening dan wel het bouwen of plaatsen van een volledig nieuwe voorziening. Voorbeelden hiervan zijn speeltuinen, sportveldjes en gymzalen. Doelgroep is de Armeense jeugd; kinderen en jongeren. De activiteiten zijn niet geografisch beperkt, dat wil zeggen niet beperkt tot een bepaalde regio. Wel zal steeds worden getracht om met een op te richten sport- of spelvoorziening een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken, zodat het resultaat optimaal is. De Stichting voert slechts projecten uit indien hiervoor genoeg liquide middelen voor zijn verzameld.

Armenië is een ontwikkelingsland waar veel armoede heerst. De jeugd heeft er weinig toekomstperspectief. Zij hebben geen toegang tot alledaagse voorzieningen, waaronder sport- en spelfaciliteiten die voor ons in de Westerse wereld als zo normaal worden ervaren. Het is van wezenlijk belang dat kinderen en jongeren toegang hebben tot dit soort voorzieningen. Niet alleen voor hun emotionele ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden is sport en spel een belangrijk onderdeel. Sporten en bewegen is op veel vlakken effectief. Lichaamsbeweging heeft een positieve invloed op de gezondheid en vermindert de kans op bijvoorbeeld overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes.

 

Behalve dat sport en beweging zorgt voor een betere gezondheid, is er ook veel bewijs dat lichaamsbeweging een positieve invloed heeft op iemands emotionele welzijn. Dit is met name het geval bij kinderen en jongeren.  Daarnaast bieden sport en spelfaciliteiten een positief sociaal klimaat dat het mogelijk maakt sociale vaardigheden te ontwikkelen, vrienden te maken en daarmee het sociale netwerk uit te breiden. Fysieke activiteiten kunnen zo bijdragen om maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. Daarnaast kan de aanwezigheid van een sport- of spelfaciliteit een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin, een ontmoetingsplek waar jong en oud met verschillende (sociale) achtergronden elkaar treffen.

 

Oprichting Stichting Bekor

 

Stichting Bekor is opgericht en notarieel geregistreerd op 2 februari 2018 en gevestigd te Meerssen. Stichting Bekor is voortgekomen uit Stichting Rafaël, een stichting die geld inzamelt voor het leveren van medische zorg aan hulpbehoevende kinderen in Armenië. Vanuit de gedachte dat er ook op andere vlakken hulp kon worden geboden, is Stichting Bekor ontstaan. 

 

De bestuursleden van Stichting Bekor zijn niet direct betrokken bij de activiteiten van Stichting Rafael, en voert haar stichtingsactiviteiten zelfstandig en zonder inmenging van Stichting Rafael uit. Wel zal Stichting Rafael desgevraagd een adviserende rol hebben, mede vanwege haar jarenlange ervaring en bekendheid met het land Armenië en het reeds opgebouwde netwerk van contactpersonen aldaar.

 

De focus van Stichting Bekor ligt in het jaar 2018 en 2019 op het verder bewerkstelligen van de oprichting, het beginfase van onze eerste project in Kurtan en het inzamelen van financiële middelen om project Kurtan te bekostigen. Verder heeft onze secretaris in mei 2018 een reis gemaakt naar Armenië samen met de voorzitter van Stichting Rafaël om het gesprek aan te gaan met Mariam Marukyan (onze contactpersoon) en de gewenste locatie van project Kurtan te bezichtigen.