DONEREN

Stichting Bekor 

De bankgegevens ten behoeve van donaties zijn: 

 

IBAN:  NL 11 INGB 0008 4909 11

BIC:  INGBNL2A

Ten name van Stichting Bekor te Meerssen

Elke steun die u biedt wordt enorm gewaardeerd!