ARMENIÈ

Gevonden overblijfselen uit het Stenen Tijdperk tonen aan dat Armenië is een van de oudst bewoonde landen ter wereld is. De Armeense grenzen zijn door de eeuwen heen veelvuldig gewijzigd als gevolg van veroveringen op en annexaties door andere Rijken. Door haar geografische ligging werd Armenië als economische en politieke brug tussen het Verre Oosten en het Westen gebruikt. Niet alleen was het land een belangrijke handelsroute voor verschillende volkeren, maar was het tevens een “speelveld” voor militaire operaties. In 1915 vindt de Armeense genocide plaats en worden naar schatting 1,5 miljoen Armeniërs vermoord. In 1920 wordt het veroverd door het Rode Leger en bij de voormalige Sovjet-Unie gevoegd. In 1990 verklaard Armenië zich onafhankelijk van de Sovjet-Unie, maar kent het wederom veel politieke en militaire spanningen, onder meer met Turkije en Azerbeidzjan. Als gevolg van zware economische blokkades, opgelegd door met name Turkije, trekt een groot deel van de bevolking weg. Armenië in de twintigste eeuw kenmerkt zich aldus door vele politieke conflicten, economische blokkades, om nog niet te spreken van ernstige natuurrampen, waardoor het in een vervallen toestand “achterblijft”.  

Armenia_on_the_globe_(Armenia_centered).