ANBI - STICHTING

Stichting Bekor heeft de aanvraag ingediend om aangemerkt te worden als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om als stichting aangewezen te worden als ANBI moet de Stichting voldoen aan alle voorwaarden die hiervoor zijn opgesteld. De bestuursleden moeten bijvoorbeeld voldoen aan de integriteitseisen, er zijn administratieve verplichtingen, de kosten en bestedingen moeten in redelijke verhouding zijn en mag er geen winstoogmerk zijn. 

Ook moet een ANBI stichting bepaalde gegevens publiceren op de website:

Naam van de stichting:       

Stichting Bekor

RSIN:                                   

858465632

Contactgegevens van de stichting:

stichtingbekor@gmail.com

Secretariaat: Emmaweg 52, Meerssen

Stichting Bekor heeft geen bezoekadres.

Doelstelling van de stichting:

Het realiseren van sport- en spelvoorzieningen voor de minderbedeelde jeugd in Armenië.

Functies en namen bestuurders:

Charlotte Majoor - Voorzitter

Vera Joosten - Secretaris

Gevorg Karian - Penningmeester

Beloningsbeleid:

Stichting Bekor is een vrijwilligersorganisatie, Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. Dit betekent dat inkomsten volledig ten goede komen voor het realiseren van de doelstellingen van Stichting Bekor.